Nagyon várjuk megtisztelő adományukat, hogy a gyerekekkel, minél komfortosabb körülmények között tölthessük napjaink nagy részét!
Nekünk minden számít, a legkisebb összegnek is örülünk!
Számlaszámunk: 16200230-10026713
Név: Bernard Lievegoed Közös-Ég E. Dr.

Adományaikat, a lentebb lévő Donate gombra kattintva felnyíló támogatói, bankkártyás, biztonságos, fizetési felületen is el tudják utalni számunkra!

Minden forint számít, minden adományt hálás szívvel fogadunk és köszönünk!

Az egyesület céljai:

Célunk olyan nevelési életközösség létrehozása, fenntartása, amelyet minden életterületen az antropozófia hat át. Ezen cél elérése, megvalósítása érdekében:

1. az Egyesület által meghatározott antropozófiai alapokon nyugvó óvodapedagógiai programot hozunk létre és ajánlunk fel gyakorlati alkalmazásra meglévő köznevelési intézmények számára, valamint célul tűzzük ki ezen program országos szintű elfogadtatását és biztosítjuk a program elérhetőségét valamennyi érdeklődő számára, továbbá az elfogadott program alkalmazása céljából köznevelési intézményt hozunk létre, működtetünk és tartunk fenn;
2. a létrehozott óvodapedagógiai tartalmakat elsősorban kerti csoportos foglalkozások formájában alkalmazzuk, működtetjük a pedagógia, a mezőgazdaság és a művészetek összekapcsolásával;
3. a közösségen belül törekszünk a Rudolf Steiner által megalkotott szociális hármas tagozódás megismerésére, megismertetésére és működtetésére;
4. vállaljuk Dr. Bernard Lievegoed szellemi hagyatékának megismerését, megismertetését, a közösségen belüli működésről vallott nézeteinek gyakorlatba való átültetését, ennek képzések formájában történő feldolgozásával együtt;
5. ápoljuk a Krisztusi értékrendet, az ünnepek megformálását keresztény tradíciók, szokások segítségével valósítjuk meg;
6. aktívan támogatjuk a közösségen belüli önismereti, önnevelő tevékenységeket, műhelymunkákat, stúdiumokat szervezünk;
7. célunk a természeti ritmushoz alkalmazkodó életvitel, gazdálkodási és nevelési tevékenységek megvalósítása; a szociálisan rászorulók támogatása;
8. támogatjuk az alkotói (kézműves, művészi) tevékenységeket, mesterségeket, a régi népi hagyományok megőrzését, ápolását, újraélesztését, ősi motívumok, jelképek köztudatba való visszaemelését és mindezek rendszeres, tudatos beépítését a nevelési tevékenységekbe;
9. a Waldorf mozgalomban zajló gondolkodásmód-váltó folyamatokkal aktívan együttműködünk, azokat támogatjuk és segítjük.

Adományaikat, a lentebb lévő Donate gombra kattintva felnyíló támogatói, bankkártyás, biztonságos, fizetési felületen is el tudják utalni számunkra!